مرحله دوم – ۶۲۵ کلمه پایه زبان انگلیسی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
۲۸۵۰۰۰

محتوای دوره

بازکردن همه
مقدمه
اصول علمی مرتبط با یادگیری کلمات
یادگیری ۶۲۵ کلمه پایه زبان انگلیسی
نقاشیهای ۶۲۵ کلمه
چند موضوع پایانی