فارسی ممنوع!

چرا نباید هنگام یادگیری انگلیسی، از زبان فارسی و ترجمه کلمات و جملات استفاده کنیم؟

مشکل

بسیاری از ما که کلمات را به کمک ترجمه آنها می‌خوانیم، در عمل یک مرحله اضافی پردازش و ترجمه به زبان مادری و ترجمه از زبان مادری به زبان انگلیسی را به مغز تحمیل می‌کنیم.

به عنوان مثال با شنیدن کلمه dog بلافاصله سگ در ذهن ما تجسم نمی‌شود بلکه اول به کلمه “سگ” فکر کنیم و با فکر کردن به ترجمه آن یعنی کلمه “سگ”، خود مفهوم سگ در ذهن ما نقش می‌بندد.

لحظه‌ای که زبان مادری را از فرآیند آموزش زبان حذف می‌کنیم، لحظه‌ای است که فکر کردن به زبان انگلیسی – یا هر زبان دیگری که در حال یادگیری آن هستیم- آغاز می‌شود. پس چه بهتر که از همان ابتدا این اتفاق بیفتد.

راه حل

به جای ترجمه به زبان مادری، می‌توانیم در ابتدا از عکس‌های مناسب و در مراحل بعد از تعریف و توضیح آن کلمه به شکلی ساده و به همان زبان انگلیسی یا از جملاتی حاوی کلمه موردنظر استفاده کنیم.
در مراحل بعد،  خواهیم دید که این‌ کار را به کمک فلش‌کارت‌هایی با جاهای خالی روی آن انجام می‌دهیم.

بدین‌ترتیب نیازی به کمک گرفتن از زبان مادری و ترجمه کلمات و گرامر نیست. با این کار به جای کسب توانایی بالا در ترجمه و پاس کردن امتحانات، در مسیر تسلط بر زبان انگلیسی و فکر کردن و زندگی با آن گام بر می‌داریم.

بعدها در طول یادگیری زبان توضیح خواهیم داد که مغز چگونه مفاهیم و کلمات را یاد می‌گیرد و بر این اساس چگونه می‌توانیم بدون استفاده از ترجمه و براساس اصول علمی مربوط به مغز و به کمک ابزارهای ساده‌ای مثل برنامه انکی، فلش‌کارت، گوگل و غیره معنای واقعی کلمات را یاد بگیریم؛ نه ترجمه آن را.